Waarom IR Nano panelen

De overheid stelt steeds scherpere eisen aan het energieverbruik van een nieuwbouw woning. Het Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) is een getal dat het energieverbruik van een woning weergeeft. Hoe lager het EPC-getal, hoe minder energie van buitenaf nodig is voor de verwarming van een huis. Vanaf 2021 zullen alle nieuwbouw woningen een EPC moeten halen van minimaal 0,0. Dit betekend dat in 2021 alle nieuwe woningen als energieneutraal beschouwd kunnen worden.

Energie neutrale woningen delen diverse eigenschappen met elkaar, namelijk:

  1. Zeer goede isolatie
  2. Zeer goede luchtdichtheid
  3. Balansventilatie
  4. Zonnewarmte
  5. Energiezuinige apparatuur
  6. Opgewerkte energie

De Infrarood Nano warmtepanelen van De Energiekste vallen onder punt 5 energiezuinige apparatuur. Bij apparaten als tv, computers, wasmachine, verlichting en verwarming moet vooral gekeken worden naar de zuinigheid van deze apparaten. Onze Nano Infrarood warmtepanelen behoren tot de zuinigste op de wereldmarkt en geven toch voldoende warmte af om als warmtebron binnenshuis te worden gebruikt. Door het lage verbruik van onze panelen kan dus op een enorm zuinige manier het huis worden verwarmd en daarbij ook nog tot 60% worden bespaart op de maandelijkse energierekening.